Koszty rozwodu z adwokatem

Częstym pytaniem zadawanym przez użytkowników na forach internetowych jest cena jaką należy zapłacić adwokatowi za prowadzenie sprawy rozwodowej. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi co najmniej z 2 względów. Po pierwsze nie ma 2 identycznych spraw rozwodowych po drugie bardzo duży przyrost nowych adwokatów co rok powoduje bardzo duże zróżnicowanie cen. Zasadą jest, że prowadzenie postępowania bez orzekania o winie jest znacznie tańsze niż postępowania z orzekaniem o winie. Wiąże się to z tym, że postępowanie bez orzekania o winie wymaga od pełnomocnika mniejszego nakładu pracy, jest szybsze i prostsze. Tutaj ceny są zróżnicowane i na chwilę obecną oscylują w granicach 1500 do 4000zł. W chwili obecnej gdy rynek usług prawniczych jest mocno nasycony nie ma już reguły, że adwokat w Warszawie jest droższy niż np. we Wrocławiu czy też w Opolu. Czytaj dalej

Separacja, jej skutki oraz podział majątku

Separacja powoduje zawieszenie małżeństwa natomiast rozwód jego koniec, ale jeśli chodzi o stosunki majątkowe ich skutki są niemal jednakowe. Po orzeczeniu rozwodu dochodzi do ustania wspólności majątkowej z chwilą orzeczenia separacji przez sąd między małżonkami powstaje przymusowa rozdzielność majątkowa. Od tej chwili wszystko, czego dorobi się dany współmałżonek stanowi majątek osobisty. Mieszkanie kupione podczas separacji stanowić będzie, zatem majątek osobisty jednego z współmałżonków. Z związku z powyższym przy sporządzeniu aktu notarialnego notariusz będzie wymagał przedstawienia odpisu wyroku orzekającego separację oraz zapyta czy nie została ona zniesiona.
Czytaj dalej

Co i do którego z małżonków należy po rozwodzie?

Małżonkowie mają równe udziały, ale każdy może żądać ustalenia ich wielkości w stopniu, w jakim przyczynił się do kupna nieruchomości czy też auta.
W momencie, kiedy ustaje współwłasność majątkowa małżeńska a dzieje się to w momencie orzeczenia rozwodu, majątek wciąż jest współwłasnością małżonków. Aby to zmienić należy go podzielić. Jak dokonać podziału majątku? Najprościej poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Należy jednak pamiętać, że gdy do majątku należy nieruchomość musi mieć ona formę aktu notarialnego. W praktyce jednak bardzo często małżonkowie są tak skłóceniu, ze bardzo trudno dojść do porozumienia a wtedy o podziale decyduje Sąd.
Sąd może to uczynić w wyroku rozwodowym na wniosek jednego z małżonków. Ale aby mogło się tak stać nie może to doprowadzić do nadmiernego przedłużenia całego postępowania. Oznacza to, że nie zawsze może dojść w wyroku rozwodowym do ustalenia, co należy, do którego z małżonków. Jeśli nastąpi taka sytuacja małżonkowie muszą podzielić się majątkiem w odrębnie prowadzonym postępowaniu sądowym.
Czytaj dalej