Rozwód z adwokatem czy bez adwokata ?

Rozwód z adwokatem czy bez?

 

Procedura sądowa związana z decyzją o rozwodzie nie należy do najprostszych. Nie ma 2 identycznych spraw rozwodowych i podczas każdego rozwodu na sali sądowej mogą wyniknąć nie przewidziane kwestie, związane z emocjami lub działaniami pełnomocnika przeciwnej strony. Dlatego szczególnie mocno zalecamy przemyślenie decyzji dotyczącej występowania w tego typu sprawnie bez zawodowego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego.

Jeśli będzie reprezentować Cię adwokat, to sporządzi pozew oraz zapozna Ci z procedurą. Warto, abyś jednak zwróciła uwagę na czynności podejmowane przez adwokata, nie musisz się zgadzać na wszystko co on/a robi, także sama możesz podejmować czynności procesowe. Warto także do sprawy rozwodowej wziąć adwokata który cieszy się dobrą opinią i jest specjalistą z zakresu prawa cywilnego. Wiele opinii znajdziesz na naszym forum a także na portalach poświęconych opiniom o pracy prawników typu www.wybierzprawnika.com Mimo występowania z adwokatem i tak będziesz musiała zeznawać w sądzie. Zeznania małżonków są dla sądu b. istotne. Niemniej jednak dobry pełnomocnik na pewno dobrze przygotuje zarówno Ciebie jak i Twoich świadków do wystąpień przed Sądem.

Piszesz pozew do sądu lub otrzymujesz pozew

Pozew to pismo procesowe, które musi spełniać formalne wymogi. Wzory pozwów rozwodowych są dostępne na naszym forum. Dobre napisanie pozwu to rzecz niezmiernie ważna – jeśli nie chcesz lub nie możesz występować w sprawnie rozwodowej wraz z pełnomocnikiem dobrze by było abyś chociaż adwokatowi zlecił napisanie pozwu. Kluczowym elementem pozwu jest dobre określenie żądań strony wnoszącej pozew.

Nie zapomnij że w pozwie musisz określić takie sprawy jak: – czy rozwód będzie z orzekaniem o winie, czy bez orzekania? kto będzie zajmować się dziećmi po rozwodzie? jeśli to np. Ty będziesz sprawować nad nimi władzę rodzicielską, to czy drugiemu z rodziców należy ograniczyć władzę jedynie do kontaktów z dziećmi, czy pozbawić go władzy nad dziećmi? w jakiej wysokości były współmałżonek po rozwodzie ( a może także w czasie trwania postępowania) ma ponosić koszty utrzymania dzieci ( alimenty), czy będziesz żądać alimentów od byłego partnera na siebie po rozwodzie? czy żądasz podziału majątku ( sąd tylko wówczas dzieli majątek małżonków, jeśli nie powoduje to zbyt dużej zwłoki w postępowaniu- czyli gdy sprawa jest sporna, sąd wniosek oddali, inne wnioski, np. o sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania na czas rozwodu i po jego orzeczeniu;

-inne wnioski, np. o eksmisję partnera z mieszkania ze względu na rażące i uporczywe naganne jego zachowanie względem domowników; inne wnioski, np. o przyznanie jednemu z małżonków mieszkania, bez zapewnienia mężowi innego lokum;

-żądanie zwrotu kosztów sądowych od strony przeciwnej- to na wypadek, gdy wygrasz proces, wówczas były już partner będzie Ci musiał zwrócić, jeśli tak sąd postanowi, poniesione przez Ciebie wydatki i koszty sądowe.

Jeśli to Ty otrzymałeś/aś pozew- w ciągu 2 tygodni od jego otrzymania możesz wysłać do sądu odpowiedź na niego. W tym przypadku jeśli stronę przeciwną reprezentuje adwokat szczególnie mocno zalecamy także zlecenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi. Należy pamiętać, że doświadczeni adwokaci rozwodowi potrafią tak pokierować postępowaniem i zbijać argumenty przeciwnej strony, że nawet z pozoru oczywista wina partnera może nie zostać uznana przez Sąd. Jednak jeśli zdecydujesz się na samodzielne występowanie w postępowaniu wzory odpowiedzi są dostępne na naszym forum. W odpowiedzi piszesz, czy i jakim zakresie zgadzasz się z żądaniami wnoszącego pozew rozwodowy. Ewentualnie przedstawiasz swój punkt widzenia- np. nie wyrażasz zgody na rozwód, albo wyrażasz, ale na innych warunkach.

Do pozwu dołączasz wszelkie istotne załączniki:

– odpis aktu małżeństwa,

– odpisy aktów urodzenia dzieci

– możesz powołać świadków, na okoliczności przez Ciebie przytoczone.

– zaświadczenie o dochodach z pracy, ew. PIT za poprzedni rok;

-zaświadczenia np. lekarskie, odpisy innych istotnych dla sprawy wyroków, dokumenty wskazujące na wysokość kosztów utrzymania dzieci, itp.

Pozew wysyłasz listem poleconym za potwierdzeniem nadania w 2 egzemplarzach wraz z załącznikami ( oryginały i ksero) albo składasz osobiście na dziennik podawczy sądu.

Jeśli zanosisz osobiście, to na kopii dla siebie sekretarka podbije Ci dowód nadania. Do pozwu dołączasz dowód opłaty sądowej ( 600 zł) albo składasz równocześnie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. W takim przypadku należy wypisać specjalne oświadczenie o stanie rodzinnym i finansowym ( dostępne w sądzie lub na naszym forum). Jeśli zapomnisz o opłacie to nic się nie stanie, to sąd wezwie Cię listem poleconym do tzw. uzupełnienia braku formalnego pisma procesowego i w ciągu 7 dni od otrzymania takiego pisma z sądu będziesz musiała pozew opłacić, jeśli nie, to otrzymasz jego zwrot.

Korespondencja z sądem.

Sąd może wzywać Cię do uzupełnienia pisma, jeśli zawiera ono jakieś braki; do przedstawienia wniosków dowodowych ( czyli po prostu dowodów- podania nazwisk świadków, dołączenia zaświadczeń, faktur, itp.). Należy ściśle trzymać się terminów ustalonych przez sąd. Jeśli sąd pisze, że w ciągu 7 dni, to nie możesz wysłać mu odpowiedzi dzień za późno, chyba że zachodził ważny powód. Pismo jest złożone w terminie, jeśli nawet wyślesz go w ostatnim dniu listem poleconym na Poczcie.

Rozprawa.

Na rozprawę weź ze sobą dowód osobisty. Zdecydowanie należy zapanować nad emocjami, wszelkiego rodzaju histerie lub oraz byłego partnera przed Sądem są mocno niewskazane. W przypadku występowania z adwokatem należy przed każdą sprawą omówić możliwe warianty które zdarzą się na Sali. Nie wszyscy adwokaci mają taką praktykę dlatego mocno zalecamy zlecenie sprawy adwokatowi z doświadczeniem w sprawach rozwodowych. Jeśli występujesz samodzielnie przygotuj sobie na kartce co chcesz powiedzieć? Nerwy na sali sądowej są duże, zwłaszcza przy sprawnie rozwodowej. Nie możesz czytać z kartki całości zeznania, ale jeśli boisz się, że o czymś zapomnisz, to spisz sobie w punktach. Sędzia spyta Cię, czy podtrzymujesz żądania w pozwie zawarte. I zapyta, co o tym sądzi strona przeciwna. Jeśli występujesz o rozwód bez orzekania o winie, to sędzia będzie pytać strony przeciwnej, czy on zgadza się na rozwód bez orzekania o winie. Jeśli nie zgodzi się na rozwód, albo na proponowane przez Ciebie warunki, wówczas, sąd będzie wzywać Cię, o ile wcześniej tego nie uczynił, do dostarczenia dowodów, na poparcie okoliczności, na których opierasz swoje twierdzenia.

Wyrok

Wyrok może zapaść już na pierwszej sprawie, ale oczywiście może także po kilku. Wyrok nie jest prawomocny z dniem ogłoszenia. Możesz w terminie 7 dni od jego ogłoszenia napisać do sądu wniosek o uzasadnienie wyroku i w ciągu 14 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem złożyć apelację, o ile nie zgadzasz się częściowo lub całkowicie z wyrokiem.

Należy pamiętać, że sprawa rozwodowa i jej wynik prawdopodobnie wpłynie na nasze przyszłe życie, tak więc jeśli środki finansowe na to pozwalają należy zwrócić się o pomoc do dobrego adwokata od rozwodów.

5 myśli nt. „Rozwód z adwokatem czy bez adwokata ?

Dodaj komentarz