Rozwód – najważniejsze informacje

Jakie są podstawy do orzeczenia rozwodu?
W polskim prawie brak jest określenia jednoznacznych przyczyn, dla których można automatycznie żądać rozwodu. Podstawą dla orzeczenia rozwodu jest natomiast wykazanie, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Uznaje się, że sytuacja ta ma miejsce, jeśli pomiędzy małżonkami nie ma już więzi emocjonalnej, fizycznej czy ekonomicznej. Oczywiście w przypadku, gdy pożycie seksualne jest wymuszane, nie można mówić o istniejącej więzi fizycznej, natomiast fakt, że małżonkowie wspólnie zamieszkują, nie stanowi sam w sobie przeszkody do rozwodu.

Kiedy sąd może nie orzec rozwodu?
Nawet, jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, to sąd odmówi orzeczenia rozwodu w kilku sytuacjach:
-po pierwsze, jeśli sąd uzna, że na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, to sąd będzie sprawdzać, w jaki sposób rozwód na nie wpłynie. Sądy korzystają w tym celu z opinii biegłych z ośrodków diagnostycznych. Czytaj dalej

Rozwód z adwokatem czy bez adwokata ?

Rozwód z adwokatem czy bez?

 

Procedura sądowa związana z decyzją o rozwodzie nie należy do najprostszych. Nie ma 2 identycznych spraw rozwodowych i podczas każdego rozwodu na sali sądowej mogą wyniknąć nie przewidziane kwestie, związane z emocjami lub działaniami pełnomocnika przeciwnej strony. Dlatego szczególnie mocno zalecamy przemyślenie decyzji dotyczącej występowania w tego typu sprawnie bez zawodowego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego.
Czytaj dalej