Co i do którego z małżonków należy po rozwodzie?

Małżonkowie mają równe udziały, ale każdy może żądać ustalenia ich wielkości w stopniu, w jakim przyczynił się do kupna nieruchomości czy też auta.
W momencie, kiedy ustaje współwłasność majątkowa małżeńska a dzieje się to w momencie orzeczenia rozwodu, majątek wciąż jest współwłasnością małżonków. Aby to zmienić należy go podzielić. Jak dokonać podziału majątku? Najprościej poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Należy jednak pamiętać, że gdy do majątku należy nieruchomość musi mieć ona formę aktu notarialnego. W praktyce jednak bardzo często małżonkowie są tak skłóceniu, ze bardzo trudno dojść do porozumienia a wtedy o podziale decyduje Sąd.
Sąd może to uczynić w wyroku rozwodowym na wniosek jednego z małżonków. Ale aby mogło się tak stać nie może to doprowadzić do nadmiernego przedłużenia całego postępowania. Oznacza to, że nie zawsze może dojść w wyroku rozwodowym do ustalenia, co należy, do którego z małżonków. Jeśli nastąpi taka sytuacja małżonkowie muszą podzielić się majątkiem w odrębnie prowadzonym postępowaniu sądowym.
Czytaj dalej