Separacja, jej skutki oraz podział majątku

Separacja powoduje zawieszenie małżeństwa natomiast rozwód jego koniec, ale jeśli chodzi o stosunki majątkowe ich skutki są niemal jednakowe. Po orzeczeniu rozwodu dochodzi do ustania wspólności majątkowej z chwilą orzeczenia separacji przez sąd między małżonkami powstaje przymusowa rozdzielność majątkowa. Od tej chwili wszystko, czego dorobi się dany współmałżonek stanowi majątek osobisty. Mieszkanie kupione podczas separacji stanowić będzie, zatem majątek osobisty jednego z współmałżonków. Z związku z powyższym przy sporządzeniu aktu notarialnego notariusz będzie wymagał przedstawienia odpisu wyroku orzekającego separację oraz zapyta czy nie została ona zniesiona.
Czytaj dalej