Separacja, jej skutki oraz podział majątku

Separacja powoduje zawieszenie małżeństwa natomiast rozwód jego koniec, ale jeśli chodzi o stosunki majątkowe ich skutki są niemal jednakowe. Po orzeczeniu rozwodu dochodzi do ustania wspólności majątkowej z chwilą orzeczenia separacji przez sąd między małżonkami powstaje przymusowa rozdzielność majątkowa. Od tej chwili wszystko, czego dorobi się dany współmałżonek stanowi majątek osobisty. Mieszkanie kupione podczas separacji stanowić będzie, zatem majątek osobisty jednego z współmałżonków. Z związku z powyższym przy sporządzeniu aktu notarialnego notariusz będzie wymagał przedstawienia odpisu wyroku orzekającego separację oraz zapyta czy nie została ona zniesiona.
Czytaj dalej

Rozwód a Separacja

Częstym pytaniem które Klienci zadają adwokatom, z uwagi na podobieństwo tych dwóch instytucji, jest pytanie o różnice pomiędzy rozwodem a separacją.
Podstawową i najważniejszą różnicą pomiędzy rozwodem a separacją jest trwałość i nieodwracalność skutków, jakie orzeczenie Sądu wywiera na małżeństwie.
Rozwód ma na celu całkowite rozwiązanie małżeństwa, które z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia Sądu przestaje istnieć.
Czytaj dalej