Rozwód podstawowe informacje cz.1

Przygotowując się do rozwodu warto wiedzieć, że w sprawach o rozwód i separację orzeka Sąd Okręgowy w składzie trzyosobowym czyli sędzia oraz 2 ławników. Od orzeczenia które zapadnie w sprawie można się odwołać poprzez złożenie apelacji do sądu apelacyjnego który rozstrzygnie sprawę w składzie trzech sędziów zawodowych.

Wszystko rozpoczyna się od złożenia pozwu który należy złożyć do sądu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, gdy przynajmniej jedno z nich nada tam mieszka. W przypadku gdy partnerzy żyją osobno właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Kolejnym przypadkiem jest gdy nie wiadomo, gdy nie wiadomo gdzie przebywa pozwany pozostaje Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania powoda, czyli małżonka który składa pozew.

Przed złożeniem pozwu warto rozważyć czy w Sądzie będziemy występowali samodzielnie czy skorzystamy z pomocy profesjonalisty np. adwokata. Decydując się o tej kwestii warto pamiętać, że orzeczenie rozwodowe będzie miało wpływ na naszą przyszłość tak więc na pewno nie warto oszczędzać. W przypadku wyboru adwokata należy wyprać specjalistę od rozwodów z doświadczeniem. Jeśli jednak nie stać nas na adwokata możemy w sądzie występować samodzielnie i liczyć na szczęście.

Składając pozew pamiętajmy aby zawierał on koniecznie
• Nazwą oraz adres sądu okręgowego do którego jest skierowany
• Imiona oraz nazwiska stron
• Żądanie by sąd odstąpił od orzekania o winie ( gdy brak tego zapisu sąd ma obowiązek dochodzić kto jest winny rozpadu małżeństwa
• Nazwiska świadków, dokumenty, zdjęcia które mogą uzasadnić wniosek o rozwód
• Ustalenia jak będzie lub ma być sprawowana opieka nad dziećmi
Czytaj dalej

Rozwód a Separacja

Częstym pytaniem które Klienci zadają adwokatom, z uwagi na podobieństwo tych dwóch instytucji, jest pytanie o różnice pomiędzy rozwodem a separacją.
Podstawową i najważniejszą różnicą pomiędzy rozwodem a separacją jest trwałość i nieodwracalność skutków, jakie orzeczenie Sądu wywiera na małżeństwie.
Rozwód ma na celu całkowite rozwiązanie małżeństwa, które z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia Sądu przestaje istnieć.
Czytaj dalej